STANDARD

»»  STANDARD PLEMENE BEAGLE  ««

STAVBA TĚLA

2.skeletgifwebo.k.

Tabulka nejčastěji používaných anglických termínů

Čísla odpovídají označení k siluetě – Postava bígla

1. – Skull 14.Point of shoulder(joint) 27.- Pin bones
2. Crest (Occiput) 15.- Upper arm (length and return) 28.- Croup
3. – Stop 16.- Elbow (joint) 29.- Point of buttock
4. – Lips ( flews) 17.- Forearm 30.- Hip (joint)
5. – Dentition 18.- Wrist (joint) 31.- First thigh (upper)
6. – Eyes 19.- Front pastern 32.Stifle (joint)
7. Nose 20.- Foot (front) 33.- Second thigh (lower)
8. – Ears 21.- Topline (withers to pinbones) 34.- Hock (joint)
9. – Neck 22.- Ribcage (shape,depth and length) 35.- Rear pastern
10.- Throat 23.Brisket 36.- Foot (rear)
11.- Withers 24.- Underline 37.- Set on of tail
12.- Forechest 25.- Loin 38.Tail
13.- Shoulder-blade(length and layback) 26.- Flank 39.- Testicles-males

Pokud se zajímáte a rádi se přiučíte něco více o stavbě těla vašeho bíglíka a chcete umět správně určit a pojmenovat jednotlivé anatomické body nezbytné při posuzování jeho celkové konstrukce, zpracovala jsem pro vás velmi užitečnou dvojjazyčnou pomůcku slovem i obrazem. Odbornou oporu a podklady poskytla poradkyně chovu bíglů RNDr. J.Smejkalová. Jde o nejčastěji užívané odborné termíny v praxi včetně termínů anglických, s nimiž se neméně často setkáváme. Doufám, že vám toto usnadní rychleji a lépe se orientovat  a naučí vás správně se dívat i objektivně hodnotit svého pejska a zároveň vám pomůže porozumět  posudkům rozhodčích z výstav jak tuzemských, tak zahraničních. Kostra a silueta bígla jsou opatřeny dvojjazyčnými popisky nejčastěji používanými při určování jednotlivých anatomických bodů na kostře a postavě bígla.


Důležité  body psa /- Important points of the dog

Kb.web.a.zar

Strukturální vyvážení psa/ Structural balance of the dog

Názorná pomůcka s překladem do anglického jazyka k snadné orientaci při  určování úhlů v kostře bígla.

Uhlení11

Přední úhlení/Front angulation assessment

Zadní úhlení /Rear angulation assessment

Konvenční míry/ Conventional measurements
A– Horní okraj lopatky/Uppermost tip of shoulder blade D– Křížová kost/ Pin bone H– Výška= od kohoutku kolmo k zemi/ Height=Hight point at withers in and in vertical line to the ground
B– Ramenní kloub/ Point of shouder(Joint) E– Sedací hrbol/ Point of  buttock J– Hloubka hrudníku(od kohoutku A k nejnižšímu bodu hloubky hrudníku)/ Body depth(withers to briscet)
C– Loketní kloub/ Elbow(Joint) F– Kolenní kloub/ Stiffle(Joint) K– Délka nohou (z bodu C kolmo k zemi)/ Leg length(elbow to ground)
G– Hlezenní kloub/ Hock(Joint) L– Délka těla (od ramenního kloubu z bodu B k sedacímu hrbolu do bodu E)/ Body length=B(point of shoulder) to E(point of buttock)

»»  STANDARD  ««

»»  GENETIKA  ««

»» ČASTÉ  DOTAZY ««

»» NEŽ SE NARODÍ ««

 »» O VÝSTAVÁCH  «« 

 »» O LOVECKÝCH ZKOUŠKÁCH «« 

 »» ZAJÍMAVOSTI- PSÍ  HOROSKOPY, MURPHYHO ZÁKONY aj. «« 

Comments are closed.